Népszerű hirdetések

vadháló,vadkerítés,drótháló,drótfonat
Bejelentkezés
Regisztrálás

A.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 1.  jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 2. nem a rovat jellegének megfelelő;
 3. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 4. erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 5. gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 6. amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 7. pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 8. indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 9. a hirdess.ro megítélése szerint sértheti az üzleti partnerei szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
 10. spam hirdetésnek minősül.

B.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 1. olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 2. a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 3. politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 4. tiltott gyógyszer reklámnak minősül;
 5. burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 6. külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 7. megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 8. dohányáruk, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek reklámja;
 9. védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés (a védett állatok kereskedelmének tilalmáról ide kattintva tudhat meg többet);
 10. minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a rendszer használatából adódó anyagi vagy erkölcsi károkért,
 • bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, a hirdess.ro szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja.
 • mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a hirdess.ro oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 • A Felhasználási feltételeket a Szolgáltató elôzetes bejelentés nélkül bármikor aktualizálhatja.

Adatvédelmi nyilatkozat:

Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a hirdess.ro nyilvántartsa.

A hirdess.ro a nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

A felhasználó a regisztráció elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.